OR

De ouderraad (OR) is binnen De Stap de directe schakel tussen de leerkracht en de ouders. De OR zorgt ervoor dat de communicatie tussen deze partijen inclusief de directie zo goed mogelijk verloopt en zal waar nodig extra communicatie faciliteren. Daarnaast heeft de OR op De Stap de dankbare taak mee te denken, mee te helpen, te initiëren en samen met de leerkrachten alle festiviteiten te organiseren die bijdragen aan een fijne kindertijd op De Stap. Dit doet zij met liefde, zorg en passie. De OR draagt zorg voor het aandragen van de hulpouders zodat de leerkrachten activiteiten kunnen laten plaatsvinden die het ervarend leren van de kinderen stimuleren.

De OR is ook verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en het geld voor het schoolreisje. Daarnaast zet zij zich in om groep 8 een mooi laatste jaar te laten hebben. Een andere belangrijke taak van de OR is het gevraagd of ongevraagd adviseren van de directie en de Medezeggenschapsraad (MR).

Tevens staat de OR open voor suggesties, ideeën die het contact tussen de ouders en de dagelijkse leiding op De Stap kunnen bevorderen.

De OR op De Stap bestaat uit twee leerkrachten en vijf ouders, waarbij zowel bovenbouw als onderbouw vertegenwoordigd zijn. De OR komt om de 6 weken bij elkaar.

In 2023-2024 bestaat de OR uit:
Mabel Panhuis (leerkracht)
Nikki Hoevers (leerkracht)

Leontien van Tilburg (voorzitter)
Lieke Gallé (penningmeester)
Geertje Boerma
Elsje van Iersel
Monique van der Knaap

Leerling aan het woord

"Je kan hier goed werken en je kan hier ook veel leren en ik vind het hier heel fijn."

Jaimie (groep 3)