Samenwerkingsverband Waterland (SWV)

Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland.
In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 speciale scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt 13.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk Passend Onderwijs.
Het beleid van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.

De missie luidt:
  • Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
  • Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
  • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van : deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het Samenwerkingsverband.
Op de website van het Samenwerkingsverband Waterland kunt u meer lezen over de taken en mogelijkheden van het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT). 
 

Ouder aan het woord

"Op de Stap vind je een mooie diversiteit aan mensen en heerst een perfecte balans tussen "work hard, play hard""

Pauline de Wilde (voorzitter OR)